Zelfsturing, zelforganisatie. Over de inhoud van deze begrippen is nogal wat verwarring. Onze organisatie is zelforganiserend. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het resultaat, de kwaliteit van de begeleiding, deskundigheid en ontwikkeling.

Een team heeft wel een manager die de HR-zaken en de financiën regelt.