Zelfsturing, zelforganisatie. Over de inhoud van deze begrippen is nogal wat verwarring. Onze organisatie is zelforganiserend. Dat wil zeggen dat een team geen manager, coördinator of andere leidinggevende heeft. Een team valt hiërarchisch rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het resultaat, de kwaliteit van de begeleiding, deskundigheid en ontwikkeling.