Binnen de RIBW GO vinden we leren en ontwikkelen belangrijk. Ontwikkeling is bekwaam worden én bekwaam blijven. Daar ben jij zelf verantwoordelijk voor. Daarom stimuleren en bevorderen we de deskundigheid van onze medewerkers.

We gaan hierbij uit van eigenaarschap en zelfregie. Je leert dagelijks op je eigen werkplek, door feedback, collegiaal advies, reflectie en kennisdeling.
Er zijn verschillende opleidingen en trainingen waar je gebruik van kunt maken, passend bij wat jij en jouw team nodig hebben.

We werken met een leerportaal. Iedere medewerker heeft vanuit een eigen persoonlijke pagina de regie over het inschrijven op en annuleren van een cursus en  het bewaken van de deskundigheid. We maken, naast klassikale trainingen, ook veel gebruik van E-learning.

Heb jij ideeën over jouw loopbaan? Dan zijn er verschillende mogelijkheden waarbij  doorstroom naar interne functies wordt gestimuleerd. Ons uitgangspunt is altijd de optimale 'fit' tussen wat jij wilt ontwikkelen en bereiken en dat wat RIBW GO als organisatie wil bereiken. Voor iedere medewerker die langer dan een jaar bij ons werkt, hebben we een individueel loopbaanbudget gereserveerd. Dat is bestemd voor een opleiding of cursus die voortvloeit uit het persoonlijk ontwikkelplan of die noodzakelijk is voor de uitoefening van je functie.