Als je solliciteert bij RIBW GO ontvang je zo spoedig mogelijk bericht via het door jou opgegeven mailadres. Na de sluitingsdatum nodigen we een aantal kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek met een afvaardiging van het team die bestaat uit collega’s en cliënten. Wij hechten grote waarde aan de inbreng van cliënten, zij vervullen dan ook een belangrijke rol in de sollicitatieprocedure.

Het team of de manager neemt een besluit of ze één of twee kandidaten willen uitnodigen voor een tweede gesprek. Dat vindt plaats met een personeelsadviseur. Die zal in het gesprek met name ingaan op de competenties die bij de functie horen. De personeelsadviseur geeft vervolgens een advies aan het team of de manager, die een besluit neemt of ze je een arbeidsovereenkomst willen aanbieden.

Na de referentiecheck stemt de personeelsadministratie de arbeidsvoorwaarden af met het team of de manager. Je ontvangt daarna een voorstel.