Wij staan voor een zorgzame samenleving, waarin we omzien naar elkaar en waarin je kunt worden wie je bent. Soms lukt het niet om in de snel veranderende wereld, even of voor een langere periode, mee te doen aan de samenleving. Op zulke momenten kun je wel wat steun gebruiken, van je directe omgeving en soms van een professional. 

RIBW Overijssel begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid, gericht op het (terug)vinden van zichzelf en hun plek in de samenleving. Dit doen we zoveel als mogelijk samen met hun naasten. En omdat herstel een persoonlijk en uniek proces is, doen we dit zo lang als nodig. Wij geloven daarbij in eigen regie. Het vermogen van een mens om zijn eigen leven vorm te geven als het gaat om wonen, werken en sociale contacten. 

Onze kernwaarden

We doen ons werk met ons hart, en vanuit onze kernwaarden: Moedig, Ontwikkelingsgericht, Vol vertrouwen en Integer (MOVI). Dit betekent dat we de vaak complexe situaties in ons werk weloverwogen aangaan. En daarbij bereid zijn om de confrontatie met tegenslag, eigen onzekerheid en angst te doorstaan en het lijden van de ander te verdragen. We zijn nieuwsgierig en spelen in op de wereld van morgen. We zijn betrouwbaar en gaan altijd uit van de goede intenties van de ander. Bij alles wat we doen, maken we zorgvuldige afwegingen en zijn we eerlijk. Dat komt onder andere naar voren in onze missie en visie.

Werken bij RIBW Overijssel betekent mee bewegen met de veranderende wereld om ons  heen, toegewijd zijn aan je vak, investeren in je vak-ontwikkeling en het beste uit jezelf willen halen. Maar ook oprechte aandacht hebben voor de mensen met wie je werkt en de collega’s om je heen. Werken vanuit ieders mogelijkheden, in nauwe verbinding en samenwerking met anderen in de samenleving. Ons uiteindelijk doel is onszelf overbodig maken in het leven van de cliënt. 

Vakmanschap

RIBW Overijssel is een organisatie met ambities, die medewerkers graag uitdaagt daaraan bij te dragen en hun talenten in te zetten. We hebben daarbij oog voor jou als mens, met al jouw talenten en behoeften en ondersteunen je waar we dat kunnen. Vakmanschap vinden we belangrijk. Dit betekent dat we continu reflecteren en verbeteren en blijven investeren in ontwikkeling. Leidinggevenden en de servicedienst HRM faciliteren en ondersteunen ons hierbij, onder andere door een uitgebreid aanbod van trainingen en e-learning modules.

We werken vanuit vier regio’s, met ruim 900 medewerkers op zo’n 70 locaties. Hierbij worden we ondersteund door medewerkers van de Servicediensten

Wij staan voor een zorgzame samenleving. Waar we omzien naar elkaar en waarin je kunt worden wie je bent.
Wij ondersteunen psychisch kwetsbare mensen bij het vormgeven van hun leven. Zo lang als nodig. 

© RIBW Overijssel     |     Disclaimer