Ggz ervaringsdeskundige

 “Vanuit vertrouwen inzetten op iemands kracht.”

In mijn functie heb ik veel ruimte. Ik ben er voor de cliënt en richt me op persoonlijk herstel. Dan gaat het om onderwerpen als hoop, identiteit, bejegening en zingeving. Fijn contact met een lach en een traan. Vanuit het hart in plaats vanuit het hoofd. Ik sluit vanuit een gelijkwaardige rol aan bij wat zich aandient. Daarnaast leid ik een aantal groepen zoals de herstelgroep.

-Wilma-


Wat doet een Ggz ervaringsdeskundige?
Als GGZ-ervaringsdeskundige ga je werken vanuit een poule van Ervaringsdeskundigen. Vanuit de poule werk je in een of meerdere team(s) en ben je flexibel inzetbaar. Zowel individueel als groepsgewijs ondersteun je cliënten en maak je ruimte voor herstel. Je start en leidt herstelwerkgroepen en andere herstelgerichte cursussen/trainingen. Je hebt contact met de Begeleiders om vanuit ervaringsdeskundigheid mee te denken. Daardoor stimuleer je herstelondersteuning. Je neemt deel aan groepscoaching, werkoverleggen, overdrachten en eventueel zorginhoudelijk overleg (casusbespreking). Je krijgt werkbegeleiding, je trekt op met een buddy-ervaringsdeskundige en je wordt gecoacht door een collega uit team(s) waar je werkt. Daarnaast neem je deel aan intervisie voor Ervaringsdeskundigen.

Jouw rol in het team:
Je gaat vanuit de poule van Ervaringsdeskundigen werken bij een of meerdere teams in het primair proces. Je krijgt ondersteuning en coaching vanuit Adviseurs Herstel & Ervaringsdeskundigheid die werkzaam zijn vanuit vakteam Inclusie en ontvangt leiding van een van de teammanagers.

Ben je benieuwd naar onze teams? Lees hier meer. 

Vacatures Ervaringsdeskundige