Begeleider Werken en Leren B

 “Je moet kunnen aanpakken en feeling met mensen hebben.”

Ik begeleid mensen om een stap verder te komen naar een werkplek met begeleiding of een betaalde baan. We onderzoeken dan samen ‘wat is die stap en wat heb je daarvoor nodig?’. Daarnaast zorg ik voor de workflow, werk dat aansluit bij onze deelnemers, heel laagdrempelig. Het begeleiden gaat heel natuurlijk. Tijdens het samen afwassen bijvoorbeeld, lucht iemand zijn hart. Daar kun je veel uithalen. Ik zorg er samen met de begeleider A graag voor dat mensen het leuk vinden naar hun werk te gaan.

- Erik -


Wat doet een Begeleider Werken en Leren B?
Jouw rol als begeleider werken en leren B is het begeleiden van groepen en individuele cliënten in samenwerking met begeleider werken en leren A bij werk- en leeractiviteiten. Je voert gesprekken met cliënten die voor het eerst binnenkomen. Samen ga je op zoek naar diens wensen, leerdoelen en kwaliteiten. De basis vormt het begeleidingsplan en de daarin gestelde doelen. Vervolgens spreek je met de cliënt een begeleidingstraject af dat is gericht op deze doelen. Je evalueert regelmatig met de cliënt en stelt zo nodig bij. Ook stem je regelmatig actief af met de begeleider binnen of buiten RIBW GO.

Je ontwikkelt nieuwe vormen van werk- en leeractiviteiten in samenwerking met andere partijen en optimaliseert bestaande activiteiten. Per werk- en leeractiviteit organiseer je daarnaast de inzet van vrijwilligers. Ook heb je een actieve rol bij het extern vertegenwoordigen en profileren van RIBW GO bij relevante stakeholders.

Jouw rol in het team:
Als begeleider werken en leren B maak je deel uit van een team dat bestaat uit begeleiders werken en leren A en B. De cliënt heeft de regie.  Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het resultaat, de kwaliteit van de begeleiding, deskundigheid en ontwikkeling. Dit noemen wij zelforganisatie. Je neemt actief deel aan intervisie en casuïstiekbesprekingen en deelt vakinhoudelijke kennis met collega’s binnen en buiten het team. Je houdt je kennis up-to-date om cliënten zo goed mogelijk te begeleiden.  Door op je eigen handelen en op dat van collega’s te reflecteren, draag je bij aan het zelforganiserend vermogen van je team.
Er is wel een manager die de HR-zaken en de financiën regelt.


Ben je benieuwd naar onze teams? Lees hier meer. 

Vacatures Begeleider Werken en Leren B