Begeleider Werken en Leren B

 “Je bent er voor de cliënt, niet voor jezelf.”

Tijdens mijn werk begeleid ik mensen waar ze hulp nodig hebben. Ik vind het mooi om  samen een doel te hebben, of dat nu persoonlijk is of gewoon op die dag. Je bent er voor de mensen, om mee te bewegen en te volgen. Het werken bij RIBW Overijssel vind ik boeiend en ik krijg er veel energie van. Er is ruimte voor ontwikkeling en om mee te denken als je goede ideeën hebt.

- Patrick -

 

Wat doet een Begeleider Werken en Leren B?
Jouw rol als Begeleider Werken en Leren B is het begeleiden van groepen en individuele cliënten in samenwerking met de Begeleider Werken en Leren A bij werk- en leeractiviteiten. Je voert gesprekken met cliënten die voor het eerst binnenkomen. Samen ga je op zoek naar de wensen, leerdoelen en kwaliteiten van de cliënt. De basis vormt het begeleidingsplan en de daarin gestelde doelen. Vervolgens spreek je met de cliënt een begeleidingstraject af dat is gericht op deze doelen. Je evalueert regelmatig met de cliënt en stelt zo nodig bij. Ook stem je regelmatig actief af met de begeleider binnen of buiten RIBW Overijssel.

Je ontwikkelt nieuwe vormen van werk- en leeractiviteiten in samenwerking met andere partijen en optimaliseert bestaande activiteiten. Per werk- en leeractiviteit organiseer je daarnaast de inzet van vrijwilligers. Ook heb je een actieve rol bij het extern vertegenwoordigen en profileren van RIBW Overijssel bij relevante stakeholders.

 

Jouw rol in het team:
Als Begeleider Werken en Leren B maak je deel uit van een team dat bestaat uit Begeleiders Werken en Leren A en B. De cliënt heeft de regie. 
Elk team is verantwoordelijk voor het eigen handelen en de inhoudelijke resultaten binnen hun vakgebied. Elke professional heeft de ruimte en het vertrouwen om eigen verantwoordelijkheid te dragen die hoort bij zijn of haar vakgebied. RIBW Overijssel geeft aandacht aan de ontwikkeling en het welbevinden van de medewerker, om in te spelen op de complexer wordende zorgvraag. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: Moedig, Ontwikkelingsgericht, Vol vertrouwen, Integer (MOVI) en vanuit (persoonlijk) leiderschap dat gericht is op voorbeeldgedrag. Natuurlijk binnen de kaders die vanuit de organisatie of de regio zijn gesteld. Je Teammanager en de collega’s van de servicediensten ondersteunen en faciliteren hierbij.

Ben je benieuwd naar onze teams? Lees hier meer.