Vakinhoudelijke Teamondersteuner

"Ik geloof in het vermogen van de mens om zichzelf door te ontwikkelen, in dit proces draag ik graag mijn steentje bij".

Tijdens mijn werk kijk, werk en denk ik mee met alle begeleiders uit mijn team. Alles om de zorg aan onze jongeren zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ik bewaak het proces om doelgericht te blijven werken, de wens van de jongeren staat hierin centraal.

-Marleen- 

Wat doet een Vakinhoudelijke Teamondersteuner?
Je coacht en adviseert binnen én buiten het team vanuit je vakinhoudelijke expertise. Het gaat erom de effectiviteit van de begeleiding te vergroten: Hoe maak je het beste een plan op maat samen met de cliënt? Je coacht het team hierin om het op een hoger plan te tillen. Waar het lastig wordt pak je het samen met de Begeleider op of neem je het tijdelijk over. Ook deel je je vakinhoudelijke deskundigheid met je collega’s en de rest van de organisatie door bijvoorbeeld intervisie en casuïstiekbesprekingen. Je trekt de kar bij het ontwikkelen van groepsaanbod passend bij de vraag van cliënten. Vervolgens train je anderen om dit van je over te nemen en het uit te voeren. Je evalueert met verwijzers en gemeente over het proces en resultaten van de begeleiding en het groepsaanbod. In- en externe ontwikkelingen, innovaties en kansen die je signaleert, vertaal je naar je eigen werkgebied. Daarnaast leg je contacten met diverse externe partijen. Je draagt daarmee bij aan de profilering van RIBW Overijssel.

Jouw rol in het team:
Als Vakinhoudelijke Teamondersteuner maak je deel uit van een team dat bestaat uit Ondersteunend Begeleiders, Begeleiders en een Vakinhoudelijk Teamondersteuner. De cliënt heeft de regie. 

Elk team is verantwoordelijk voor het eigen handelen en de inhoudelijke resultaten binnen hun vakgebied. Elke professional heeft de ruimte en het vertrouwen om eigen verantwoordelijkheid te dragen die hoort bij zijn of haar vakgebied. RIBW Overijssel geeft aandacht aan de ontwikkeling en het welbevinden van de medewerker, om in te spelen op de complexer wordende zorgvraag. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: Moedig, Ontwikkelingsgericht, Vol vertrouwen, Integer (MOVI) en vanuit (persoonlijk) leiderschap dat gericht is op voorbeeldgedrag. Natuurlijk binnen de kaders die vanuit de organisatie of de regio zijn gesteld. Je Teammanager en de collega’s van de servicediensten ondersteunen en faciliteren hierbij.

Ben je benieuwd naar onze teams? Lees hier meer.