Vakinhoudelijke Teamondersteuner

"Een collega die kijkt vanuit de regie van de cliënt en die weet hoe belangrijk de inzet van het netwerk is bij herstel."

Teamontwikkeling vind ik een belangrijk onderdeel van mijn functie. Je doet het met elkaar, maar de verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. Je moet kunnen verantwoorden wat je doet. Ik probeer te bereiken dat een ieder zijn of haar kwaliteiten optimaal benut. Wat maakt jóu blij? Ik denk daarnaast mee met casuïstiek. In mijn contacten met externe partijen vind ik het belangrijk om van samenwerking uit te gaan, je hebt elkaar nodig. Je wilt het wiel niet opnieuw uitvinden dat elders al uitgevonden is, maar je richten op je eigen kwaliteiten.

-Sandy- 

Wat doet een Vakinhoudelijke Teamondersteuner?
Je coacht en adviseert binnen én buiten het team vanuit je vakinhoudelijke expertise. Het gaat erom de effectiviteit van de begeleiding te vergroten: Hoe maak je het beste plan op maat samen met de cliënt? Je coacht het team hierin om het op een hoger plan te tillen. Waar het lastig wordt pak je het samen met de begeleider op of neem je het tijdelijk over. Ook deel je je vakinhoudelijke deskundigheid met je collega’s en de rest van de organisatie door bijvoorbeeld intervisie en casuïstiekbesprekingen. Bij het ontwikkelen van groepsaanbod passend bij de vraag van cliënten, trek je de kar. Vervolgens train je anderen om dit van je over te nemen en het uit te voeren. Je evalueert met verwijzers en gemeente over het proces en resultaten van de begeleiding en het groepsaanbod. In- en externe ontwikkelingen, innovaties en kansen die je signaleert, vertaal je naar je eigen werkgebied. Daarnaast leg je contacten met diverse externe partijen. Je draagt daarmee bij aan de profilering van RIBW GO.

Jouw rol in het team:
Als vakinhoudelijke teamondersteuner maak je deel uit van een team dat bestaat uit ondersteunend begeleiders, begeleiders en een vakinhoudelijk teamondersteuner. De cliënt heeft de regie. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het resultaat, de kwaliteit van de begeleiding, deskundigheid en ontwikkeling. Dit noemen wij zelforganisatie. Je neemt actief deel aan intervisie en casuïstiekbesprekingen en deelt vakinhoudelijke kennis met collega’s binnen en buiten het team. Je houdt je kennis up-to-date om cliënten zo goed mogelijk te begeleiden.  Door op je eigen handelen en op dat van collega’s te reflecteren, draag je bij aan het zelforganiserend vermogen van je team.
Er is wel een manager die de HR-zaken en de financiën regelt.

Ben je benieuwd naar onze teams? Lees hier meer. 

Vacatures Vakinhoudelijk Teamondersteuner