Begeleider 

"Iemand die onbevangen is en die durft, die de cliënt goed kan volgen."

Je kunt mijn functie vergelijken met die van casemanager. Ik voer de regie samen met de cliënt. Er komt veel op je af, het is altijd afwisselend. De zelforganisatie vind ik daarbij een verrijking van de baan. Verder sta je midden in het netwerk. Bij RIBW GO kun je veel leren. Over organiseren én over mensen. Je krijgt de kans je in andere taken te verdiepen dan alleen begeleiden. Alles is bespreekbaar. 

-Jaap- 

Wat doet een Begeleider?

Je biedt begeleiding aan cliënten met een psychische/ psychiatrische kwetsbaarheid. Dat kan individueel of in een groep. Een cliënt komt bij RIBW GO met een ondersteuningsplan en beschikking van de gemeente. Op basis hiervan stel je samen met de cliënt een begeleidingsplan op, bestaande uit een persoonlijk arrangement dat gericht is op zelfredzaamheid van de cliënt en participatie. De doelen die je met de cliënt afspreekt zijn helder, concreet en tijdgebonden. Hierbij  betrek je zijn of haar netwerk. Waar nodig schakel je met collega’s binnen en buiten het team. 

Jouw rol in het team:
Als begeleider maak je deel uit van een team dat bestaat uit ondersteunend begeleiders, begeleiders en vakinhoudelijke teamondersteuner. De begeleider is partner in de begeleiding van de cliënt. De cliënt heeft de regie. Je wordt ondersteund door de ondersteunende begeleider (‘de ondersteuner’) en bij de vakinhoudelijke teamondersteuner (‘de inhoudelijk expert’) kun je terecht met vakinhoudelijke vraagstukken. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het resultaat, de kwaliteit van de begeleiding, deskundigheid en ontwikkeling. Dit noemen wij zelforganisatie. Je neemt actief deel aan intervisie en casuïstiekbesprekingen en deelt vakinhoudelijke kennis met collega’s binnen en buiten het team. Je houdt je kennis up-to-date om cliënten zo goed mogelijk te begeleiden.  Door op je eigen handelen en op dat van collega’s te reflecteren, draag je bij aan het zelforganiserend vermogen van je team. Er is wel een manager die de HR-zaken en de financiën regelt.

Ben je benieuwd naar onze teams? Lees hier meer. 

Vacatures Begeleider