Begeleider 

"Elke dag is weer een verrassing, beweeg mee, zoek de kaders, en je gaat weer met een glimlach naar huis".
Wat mij elke dag en al vele jaren enthousiast maakt in het werk als ambulant begeleider is de diversiteit in de doelgroep en hun hulpvragen. Je hebt tijdelijk een belangrijke rol in het proces van de cliënt en hun netwerk. Als team zorgen wij ervoor dat we elkaar blijven zien, dit door samen te lunchen, maar ook door als duo’s de begeleiding op te pakken. Zo creëer je voor zowel je collega’s als voor de cliënt een stabiele basis.
De creativiteit, de flexibiliteit en vooral het samen met de cliënt ‘mens’ kunnen zijn maakt dat ik nog elke dag met plezier naar het werk ga.

-Marloes- 

Wat doet een Begeleider?
Je biedt begeleiding aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat kan individueel of in een groep. Een cliënt komt bij RIBW Overijssel met een ondersteuningsplan en een beschikking van de gemeente. Op basis hiervan stel je samen met de cliënt een begeleidingsplan op, bestaande uit een persoonlijk arrangement dat gericht is op zelfredzaamheid van de cliënt en participatie. De doelen die je met de cliënt afspreekt zijn helder, concreet en tijdgebonden. Hierbij betrek je zijn of haar netwerk. Waar nodig schakel je met collega’s binnen en buiten het team. 

Jouw rol in het team:
Als Begeleider maak je deel uit van een team dat bestaat uit Ondersteunend Begeleiders, Begeleiders en een Vakinhoudelijke Teamondersteuner. De Begeleider is partner in de begeleiding van de cliënt, de cliënt heeft de regie. Je wordt ondersteund door de Ondersteunende Begeleider (‘de ondersteuner’), en met vakinhoudelijke vraagstukken kun je terecht bij de Vakinhoudelijke Teamondersteuner (de ‘inhoudelijk expert’). Elk team is verantwoordelijk voor het eigen handelen en de inhoudelijke resultaten binnen hun vakgebied. Elke professional heeft de ruimte en het vertrouwen om eigen verantwoordelijkheid te dragen die hoort bij zijn of haar vakgebied. RIBW Overijssel geeft aandacht aan de ontwikkeling en het welbevinden van de medewerker, om in te spelen op de complexer wordende zorgvraag. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: Moedig, Ontwikkelingsgericht, Vol vertrouwen, Integer (MOVI) en vanuit (persoonlijk) leiderschap dat gericht is op voorbeeldgedrag. Natuurlijk binnen de kaders die vanuit de organisatie of de regio zijn gesteld. Je Teammanager en de collega’s van de servicediensten ondersteunen en faciliteren hierbij.

Ben je benieuwd naar onze teams? Lees hier meer.