Ondersteunend Begeleider

 

"Het plezier ligt in de uitdaging"
In goede en slechte tijden naast de cliënt staan, en een luisterend oor of praktische ondersteuning bieden maakt het werk interessant. Uitdagingen genoeg bij RIBW Overijssel!’’
-Jesse- 

Wat doet een Ondersteunend Begeleider?

Als Ondersteunend Begeleider heb je een ondersteunende en verzorgende rol bij begeleiding aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat kan individueel of in een groep. Een cliënt komt bij RIBW Overijssel met een ondersteuningsplan en een beschikking van de gemeente. Op basis hiervan stelt de cliënt samen met de begeleider een begeleidingsplan op. Dit plan bestaat uit een persoonlijk arrangement dat gericht is op zelfredzaamheid van de cliënt en participatie. Jij ondersteunt bij onderdelen uit dit arrangement, zoals bij persoonlijke verzorging (ADL), het geven van medicatie (volgens instructie) en alledaagse ondersteuning. Je stimuleert de cliënt om zelf de regie te nemen in zijn/haar herstel. Je werkt in kleine stapjes naar de doelstelling die de cliënt zichzelf heeft gesteld. Deze evalueer je met de cliënt en waar nodig met de begeleider. Je bent alert op signalen en koppelt die terug aan je collega’s. Ook ondersteun je bij het groepsaanbod voor cliënten en maak je gebruik van contacten binnen en buiten RIBW Overijssel als dat bijdraagt aan de doelen van de cliënt.

Jouw rol in het team:

Als Ondersteunend Begeleider maak je deel uit van een team dat bestaat uit Ondersteunend Begeleiders, Begeleiders en een Vakinhoudelijke Teamondersteuner. Bij de Vakinhoudelijke Teamondersteuner (de ‘inhoudelijk expert’) kun je terecht met vakinhoudelijke vraagstukken. Als Ondersteunend Begeleider werk je samen met teamleden aan de ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Elk team is verantwoordelijk voor het eigen handelen en de inhoudelijke resultaten binnen hun vakgebied. Elke professional heeft de ruimte en het vertrouwen om eigen verantwoordelijkheid te dragen die hoort bij zijn of haar vakgebied. RIBW Overijssel geeft aandacht aan de ontwikkeling en het welbevinden van de medewerker, om in te spelen op de complexer wordende zorgvraag. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: Moedig, Ontwikkelingsgericht, Vol vertrouwen, Integer (MOVI) en vanuit (persoonlijk) leiderschap dat gericht is op voorbeeldgedrag. Natuurlijk binnen de kaders die vanuit de organisatie of de regio zijn gesteld. Je Teammanager en de collega’s van de servicediensten ondersteunen en faciliteren hierbij.

Ben je benieuwd naar onze teams? Lees hier meer.