Beltstraat

Team Beltstraat is een team dat in mei 2016 is gestart. Het team is samengesteld uit 14 medewerkers. Team Beltstraat biedt zorg aan 24 bewoners op basis van 24-uurs zorg. 

De doelgroep bestaat uit onder andere psychiatrische ziektebeelden, persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen zoals autisme en dubbeldiagnostiek (alcohol- en of drugsverslaving). 

Het team werkt op basis van zelforganisatie en wij hanteren de SRH methodiek.

Klik op het plaatje om direct te kunnen berekenen hoe dicht jij straks bij jouw werk woont.