Ambulant Enschede Noord/Oldenzaal

Het team bestaat uit 7 ambulant begeleiders, 2 ondersteunend begeleiders en een vakinhoudelijk teamondersteuner. Wij begeleiden ongeveer 10 cliënten in een beschermd wonen locatie en daarnaast ongeveer 50 cliënten die zelfstandig wonen verspreid over Enschede-Noord, Oldenzaal en de randgemeenten (Losser en Dinkelland). De doelgroep is zeer divers waarbij verschillende ziektebeelden aan de orde zijn; dubbeldiagnose, autisme, angststoornissen, borderline en depressie. Het kantoor is gelokaliseerd in een buurthuis, deze is geïnitieerd door burgers uit de wijk. Wij bieden begeleiding aan iedere burger uit de wijk, vaak vanaf 23 jaar en er is geen maximale leeftijd. Wij begeleiden daar waar een hulpvraag is.

Klik op het plaatje om direct te kunnen berekenen hoe dicht jij straks bij jouw werk woont.