Deventer Werken

Op het terrein van Brinkgreven in Deventer is een plek voor dagbesteding waarbij de deelnemers op eigen niveau en eigen tempo kunnen werken. De werkzaamheden zijn laagdrempelig en worden veelal als therapeutisch ervaren. We proberen zo divers mogelijke werkzaamheden te organiseren op de tredes 1, 2 en 3 van de participatieladder. Daarmee proberen we uitstroom naar begeleid werken te bereiken. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld leren mee te draaien in een normaal werkritme, de structuur vast te houden en leren over hun sociale rol binnen de werkplek. Verder proberen we in te spelen op de directe hulpvraag van de deelnemer als het gaat om de ontwikkeling van competenties. We stimuleren dan ook eigen inbreng. 

Klik op het plaatje om direct te kunnen berekenen hoe dicht jij straks bij jouw werk woont.