Jong Volwassenen Zwolle

Wij bieden 24 uurs begeleiding aan jongvolwassenen van 16 tot 23 jaar met chronische psychiatrische en of psychosociale problematiek. We hebben twee locaties, namelijk de Volterbeek (ongeveer 15 jongeren) en de Niers (ongeveer 4 jongeren), in Zwolle Noord, de Aalanden. We richten ons op ontwikkeling richting zelfstandig wonen. We bieden een woonplek waar jongeren zich geborgen en welkom voelen. Zij kunnen sociale en praktische vaardigheden oefenen en ontwikkelen. We hanteren de  methodiek ‘Hoe(Zo) Volwassen’. Ons uitgangspunt is ‘zo normaal mogelijk’. Dat betekent onder andere dat de jongere zijn of haar dagbesteding op school of in werk vindt. Jongeren verblijven gemiddeld anderhalf jaar in de woonvorm. Een groot gedeelte gaat hierna zelfstandig wonen, eventueel met ondersteuning van ambulante begeleiding. Andere jongeren verhuizen naar een reguliere woonvorm van RIBW GO.

Klik op het plaatje om direct te kunnen berekenen hoe dicht jij straks bij jouw werk woont.