Jufferenwal Wonen

Wij bieden ongeveer 20 cliënten begeleiding in een beschermde woonvorm. Iedere cliënt heeft zijn/haar eigen appartement. Eén appartement is omgebouwd tot groepsruimte/gezamenlijke keuken. De doelgroep is divers: zowel mannen als vrouwen in diverse leeftijden en psychische problematiek, vaak in combinatie met verslaving. Een deel van de cliëntengroep werkt toe naar zelfstandig wonen, bij het andere deel van de cliënten is de begeleiding voornamelijk gericht op stabilisatie, voordat we inzetten op de mogelijkheden voor zo zelfstandig mogelijk wonen.

Klik op het plaatje om direct te kunnen berekenen hoe dicht jij straks bij jouw werk woont.