Obrechtstraat

Aan de Obrechtstraat is er ruimte voor 20 cliënten die zijn onderverdeeld in zeven verschillende woningen. In bijna alle woningen wonen drie cliënten en in één woning wonen er twee. Het verblijf op de Obrechtstraat is tijdelijk. Bij binnenkomst op de Obrechtstraat kijken we samen naar wat er nog nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven en hier koppelen we doelen aan. We gaan uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt. De cliënten van de Obrechtstraat werken, gaan naar school, doen vrijwilligerswerk of hebben dagbesteding. Voor iedere cliënt kijken we naar wat bij hem of haar past.

 Team Obrechtstraat bestaat uit een jong team dat werkt vanuit gezamenlijke normen en waarden. De rol van begeleiders is te omschrijven als motiverend, activerend en stimulerend. Door het houden van intervisie- en teamdagen zorgen we ervoor dat het team zo optimaal mogelijk functioneert. De begeleiders in het team hebben verschillende achtergronden. Voorbeelden hiervan zijn: verslavingszorg, autisme, Ggz en justitieel. Het team werkt voornamelijk samen met bijvoorbeeld Dimence, UWV, gemeente, GGD, Sociaal wijkteam en Tactus.

Klik op het plaatje om direct te kunnen berekenen hoe dicht jij straks bij jouw werk woont.