Kleimos

Locatie Kleimos bevindt zich in de wijk Stadshagen. De Kleimos is een beschermde woonvorm voor cliënten met een diagnose in het Autistisch Spectrum. Team Kleimos biedt begeleiding aan 16 cliënten in de woonvorm en ambulante begeleiding in de wijk. Er wonen 12 cliënten in eengezinswoningen die met elkaar verbonden zijn. Daarnaast heeft de Kleimos twee woningen op afstand. 

Het team biedt een voorspelbaar en veilig leefklimaat. De cliënt weet waar hij aan toe is en waar hij naar toe werkt. Het zorgtraject is overzichtelijk en gestructureerd. De begeleiding is methodisch en specifiek gericht op ASS-problematiek. De aanwezige begeleiding heeft kennis van autisme en draagt zorg voor begeleiding op alle levensgebieden. 

De begeleiding is gericht op ontwikkeling, normalisatie en participatie.Er wordt nauw samengewerkt met het netwerk van de cliënt. 

Het doel van de begeleiding is dat de cliënt uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk kan wonen. 

Op de Kleimos leer je de hiervoor benodigde vaardigheden. Daarbij kun je denken aan praktische vaardigheden zoals kameronderhoud, uitvoeren van huishoudelijke taken, koken, zelfzorg en sociale vaardigheden. Daarnaast ondersteunt de begeleiding cliënten in hun dagelijkse routine. 

Overdag werken cliënten, volgen ze een opleiding of hebben ze dagbesteding buiten de woonvorm. 

Klik op het plaatje om direct te kunnen berekenen hoe dicht jij straks bij jouw werk woont.