Fonteinkruid

Aan de Fonteinkruid in Kampen is een beschermd wonen locatie voor langdurig verblijf. Op deze locatie wonen mensen die niet meer in staat zijn om zelfstandig te gaan wonen, bijvoorbeeld vanwege leeftijd. Wij werken met cliënten aan kleine doelen die zijn gericht op stabilisatie. Er zijn 12 appartementen en één Beschermd wonen plek op afstand. De doelgroep zijn volwassenen tussen de 30 en 70 jaar en kent problematiek als autisme, schizofrenie, dubbel diagnose, persoonlijkheidsstoornis, ADHD, angststoornis en dwang.

Klik op het plaatje om direct te kunnen berekenen hoe dicht jij straks bij jouw werk woont.