Hoe zijn we georganiseerd?

Al ruim 30 jaar zijn we er voor cliënten in de ggz: mensen met een psychische kwetsbaarheid. Onze organisatie is financieel gezond, doordat we telkens blijven inspelen op ontwikkelingen in onze omgeving en meebewegen met de samenleving.  

Onze organisatie is ingericht in vier regio’s. Elke regio wordt aangestuurd door een Regiomanager. Op deze manier kunnen we optimaal inspelen op de verschillen tussen de regio’s en de gemeenten daarbinnen. Elke regio bestaat uit meerdere teams, die ondersteuning bieden aan psychisch kwetsbare mensen. Dit doen we in de vorm van begeleid wonen, werk en ambulante begeleiding. 

Iedere professional heeft de ruimte en het vertrouwen om eigen verantwoordelijkheid te dragen vanuit zijn of haar vakmanschap. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit vakmanschap en voor de inhoudelijke resultaten van het team. De Teammanager ondersteunt en faciliteert daarbij. De servicediensten ondersteunen de teams door te zorgen voor de uitvoering van alle ondersteunende processen op het gebied van Mens & Kwaliteit en Bedrijfsvoering. En de ontwikkeling van kaders en hulpmiddelen die professionals nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. 

De Raad van Bestuur formuleert de strategie en het beleid van de organisatie, samen met Regiomanagers, de Bestuurssecretaris en de Managers van de servicediensten. De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht.

 

 

Waarom RIBW Overijssel?

Vakmanschap

Psychiatrie

Hoe zijn we georganiseerd

Partnerschap

 

 

 

Werken bij RIBW Overijssel

Sollicitatieprocedure

Arbeidsvoorwaarden